Domov


welding_250Zváranie oceľových konštrukcií, rôznych materiálov či už uhlíkových alebo nerezových. Zváranie sa realizuje podľa potreby a to MIG/MAG, TIG, ROZ a iné.

frezovanie_250Obrábanie sa realizuje na CNC strojoch, pri ktorých je zaručená maximálna presnosť a kvalita.
rezanie-laserom_250Vypaľovanie platničiek, prípadne presných tvarov zabezpečujú páliace automaty či už pracujúce na báze Acetylénu, Plazmy alebo Laserové rezanie
otrystkavanie_250Najčastejšie používané abrazívum s možnosťou mnoho násobného použitia. Vyniká spomedzi ostatných abrazív svojou životnosťou. Je vyrobená z oceľového granulátu. Je vhodná pre tlakové tryskanie.

natery_250Realizujeme aj povrchovú úpravu nátermi. Nátery sa vždy pripravujú na konkrétnu zákazku podľa požiadaviek zákazníka.
iwe_250Vieme externe zastrešiť vašu firmu zváračským inžinierom a tým zväčšiť vašu perspektívu do budúcnosti na získanie medzinárodných zákaziek v oblasti zvárania.
supp1_250Zameriavame sa na poradenstvo ohľadom zvárania, prípravy zváračských plánov, základných materiálov, prídavného materiálu, použitie správnej metódy. Tieto práce zastrešuje medzinárodný zváračský inžinier certifikovaný akreditovanou spoločnosťou. Pomáhame pri získavaní certifikátov (EN 1090, ISO 3834 a iné…)
supp2Naša ďalšia a neposledná činnosť je poradenstvo v NDT skúšaniach. Vieme zabezpečiť skúšky typu VT-2, PT-2, prípadne podľa potreby. Všetko túto činnosť vykonáva certifikovaná osoba. Výsledok skúšky je vždy protokol + fotodokumentácia.